Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
151Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
152Thông báo số 228/TB-BHXH ngày 16/11/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang - Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa THÔNG BÁO Về việc hưởng chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động
153Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
154Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định tạm thời phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
155Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố 07 quy trình nội bộ,liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
156Công văn số 4268/UBND-THVX ngày 06/11/2021 của UBND Tỉnh V/v chỉ đạo tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19
157Công văn số 1039/STTTT-CNTT&BCVT ngày 02/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng chống dịch Covid 19.
158Công văn số 4183/UBND-ĐTXD ngày 30/10/2021 của UBND Tỉnh V/v thực hiện đăng tải thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử
159Công văn số 3863/UBND-ĐTXD ngày 11/10/2021 của UBND Tỉnh V/v triển khai thực hiện Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
160Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
161Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 28/09/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
162Công văn số 3556/UBND-KGVX ngày 22/09/2021 của UBND Tỉnh V/v kiểm soát người vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19
163Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
164Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 14/09/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021
165Thực hiện Văn bản số 3226/UBND-KSTT ngày 01/9/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.