Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
31Thông báo Về việc hết chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa năm 2023
32Thông báo Triệu tập thí sinh dự xét tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
33DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023
34V/v triển khai thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện
35Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2023 tại điểm dân cư đường Đồng Luộc – Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
36V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
37Thông báo số 155/TB-UBND ngày 22/09/2023 của UBND huyện Thông báo nhu cầu hợp đồng giáo viên năm học 2023-2024
38V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024
39Về việc thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
40Thông báo về việc mất trang bổ sung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
41Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2023 tại Điểm dân cư Đường Đồng Luộc – Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
42Thông báo kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
43Thông báo danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức xã năm 2023
44Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
45Thông báo danh sách thí sinh không đủ, đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa huyện Chiêm Hóa năm 2023