Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
31Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ s unglĩnhvựcKinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
32Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
33Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
34Thông báo về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 2021-2025.
35Về việc chủ động phương án đảm bảo an toàn khi hồ Tuyên Quang xả lũ
36Thông báo Niêm yết giá dịch vụ công du lịch không sử dụng ngân sách Nhà nước tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào
37Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2023
38Thông báo số 118/TB-UBND ngày 20/07/2023 của UBND huyện V/v điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023
39Giấy phép môi trường
40Giấy phép môi trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Lục Phát
41V/v đăng ký chủ trì liên kết dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
42V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023
43Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức huyện Chiêm Hóa
44Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2023
45Thông báo tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi năm 2023