Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
91Thông báo kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
92Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chiêm Hóa
93V/v tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên
94V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
95Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
96V/v tuyển sinh học viên lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông khóa 5 năm 2022
97V/v xin ý kiến tham gia dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2022
98Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển lãnh đạo quản lý
99V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2
100Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
101Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
102V/v chấn chỉnh việc thực hiện văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện
103Lịch làm việc của Huyện ủy tháng 9/2022
104Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
105V/v đề nghị thông báo kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” cấp huyện năm 2022