Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
16DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023
17V/v triển khai thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện
18Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2023 tại điểm dân cư đường Đồng Luộc – Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
19V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
20Thông báo số 155/TB-UBND ngày 22/09/2023 của UBND huyện Thông báo nhu cầu hợp đồng giáo viên năm học 2023-2024
21V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024
22Về việc thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
23Thông báo về việc mất trang bổ sung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
24Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2023 tại Điểm dân cư Đường Đồng Luộc – Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
25Thông báo kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
26Thông báo danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức xã năm 2023
27Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
28Thông báo danh sách thí sinh không đủ, đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa huyện Chiêm Hóa năm 2023
29Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ s unglĩnhvựcKinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
30Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang