Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
61Thông báo số 618/QĐ-UBND ngày 13/06/2023 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
62Thông báo Niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
63Thông báo ngày 31/5/2023 của UBND huyện về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2023 tại các điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
64Thông báo số 80/TB-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
65Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng công chức năm 2023
66Thông báo số 73/TB-UBND ngày 24/5/2023 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức năm 2023
67Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
68V/v bàn giao mặt bằng để xây dựng công trình Điểm dân cư đường Đồng Luộc - Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc
69Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2023
70V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
71V/v công bố đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện Chiêm Hóa
72Thông báo Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
73V/v triển khai Cuộc thi thiết kế logo Lễ hội Thành Tuyên
74Thông báo Niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
75V/v tuyên truyền về các hình thức đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp