Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
STTTên văn bảnTải về
46Lịch làm việc của Huyện ủy tháng 9/2022
47V/v đề nghị thông báo kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” cấp huyện năm 2022
48Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chiêm Hóa
49V/v tăng cường tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia-Viet Solutions” năm 2022
50Thông báo nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Trung Hà năm 2022
51V/v Một số nội dung về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
52Thông báo kết quả Vòng sơ khảo Cuộc thi “Người đẹp Xứ Tuyên” năm 2022
53V/v triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3
54Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
55Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
56V/v gửi lịch công tác của Huyện ủy Tháng 8/2022
57Kế hoạch thực hiện Đề án Tổng thể truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
58Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 công chức cấp xã năm 2021
59V/v lịch làm việc tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện
60V/v triển khai Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính