Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
STTTên văn bảnTải về
121Thông báo số 73/TB-UBND ngày 01/05/2021 của UBND huyện thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
122Lịch công tác của Huyện ủy tháng 4/2021
123Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
124Kế hoạch triển khai ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số
125V/v tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng,chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế
126Lịch công tác của Huyện ủy tháng 3/2021
127Thông báo số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bẩu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
128Thông báo công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
129V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác vận tải gắn liền với công tác phòng chống dịch Covid-19
130V/v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
131Thông báo về việc tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện
132Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa
133V/v dừng cấp Chứng minh nhân dân và triển khai thực hiện cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử
134Thông báo tổ chức tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa năm 2020
135V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021