Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
STTTên văn bảnTải về
106Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Chiêm Hóa
107Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển 06 tháng cuối năm 2021
108Công văn số 39/Tr-MFTQU ngày 25/11/2021 của Công ty Dịch vụ Mobiphone Khu vực 5 - Mobiphone tỉnh Tuyên Quang V/v Mobiphone tỉnh Tuyên Quang tiếp sức cho doanh nghiệp khôi phục SXKD sau covid-19 và đồng hành cùng chuyển đổi số
109Thông báo số 228/TB-BHXH ngày 16/11/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang - Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa THÔNG BÁO Về việc hưởng chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động
110V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
111Công văn số 3863/UBND-ĐTXD ngày 11/10/2021 của UBND Tỉnh V/v triển khai thực hiện Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
112Công văn số 3556/UBND-KGVX ngày 22/09/2021 của UBND Tỉnh V/v kiểm soát người vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19
113Công văn số 509-CV/HU ngày 01/09/2021 của Huyện ủy V/v Phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến trên internet “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831 - 2021)'
114Công văn số 1861/UBND-VX ngày 30/8/2021 của UBND huyện V/v ủng hộ, giúp đỡ nhân dân thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
115Công văn số 1484/SKH-KTN ngày 23/08/2021 của UBND Tỉnh Sở Kế hoạch và đầu tư V/v tham dự hội thảo trực tuyến xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ cùng Amazon
116Công văn số 466-CV/HU ngày 09/08/2021 của Huyện ủy V/v quán triệt Lời kêu gọi củaTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
117Công văn số 404-CV/HU ngày 29/06/2021 của Huyện ủy V/v phát động và hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng'
118Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 23/06/2021 của HĐND huyện Thông báo Của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc Tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX
119Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 15/06/2021 của UBND huyện KẾ HOẠCH Tiếp nhận và cách ly tập trung công dân Việt Nam từ vùng có dịch COVID-19 trở về huyện tại Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19
120Công văn số 55/CV-HH ngày 05/05/2021 của UBND Tỉnh “V/v Kêu gọi ủng hộ hỗ trợ làm nhà cho 34 hộ nghèo ở xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa.