Loại văn bản: Kế hoạch
STTTên văn bảnTải về
76Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
77Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Cầu Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa trên tuyến đường vào Khu di tích Sở đúc tiền Bộ Tài chính tại thôn Đồng Quắc, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
78Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 27/10/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
79Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 13/10/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình khu di tích lịch sử Trường Đại học y khoa và bệnh viện thực hành tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
80Kế hoạch khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2021
81Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00÷Km86+300 huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
82Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28/09/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình đường giao thông từ Đường (ĐH.03) Phú Bình - Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa đến Di tích Bộ Tài chính, thôn Nà Làng, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
83Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 25/09/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường kết nối QL 2C với khu di tích Sở đúc tiền, Bộ Tài chính tại thôn Đồng Quắc và khu Trung tâm xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
84Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/09/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Nhà máy bê tông, sản xuất vật liệu xây dựng Thành Hưng tại Cụm công nghiệp An Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)
85Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 24/09/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Nhà lớp học Trường mầm non xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
86Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/08/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Điểm dân cư thôn Hợp Long 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
87Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/07/2020 của UBND huyện về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Nhà máy bê tông, sản xuất vật liệu xây dựng Thành Hưng tại Cụm công nghiệp An Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
88Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 16/07/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Điểm dân cư thôn Đóng, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
89Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 13/07/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Hồ Khuổi Thung thuộc Tiểu dự án 2, dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Tuyên Quang.
90Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 13/07/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã Hùng Mỹ, Kiên Đài, Phú Bình và thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa năm 2020