Loại văn bản: Kế hoạch
STTTên văn bảnTải về
106Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 4/7/2019 của Huyện ủy Tổ chức Hội thi tuyên truyền về điển hình “Dân vận khéo” huyện Chiêm Hóa lần thứ 4, năm 2019
107Kế hoạch tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”
108Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thu hút đầu tư xây dựng điểm dừng chân Đèo Gà gắn với điểm du lịch cộng đồng thôn An Phú, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm 2019
109Kế hoạch đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng; đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
110Kế hoạch số 08/UBND-TH ngày 06/01/2017 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc lịch làm việc tháng 01 và 02 năm 2017 của UBND huyện.
111Kế hoạch số 1156/UBND-TH ngày 03/10/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa về lịch làm việc tháng 10 năm 2016 của UBND huyện
112Kế hoạch số 148 KH-UBND ngày 29-10-2018 của UBND huyện Về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong giải quyết thủ tục hành chính.
113Kế hoạch số 109/KH-MTTQ ngày 3078/2021 của Mặt trận Tổ quốc Kế hoạch Tiếp tục phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch.
114Kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
115Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
116Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII