Loại văn bản: Kế hoạch
STTTên văn bảnTải về
46Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 04/03/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Chuyển đổi vị trí công tác, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025
47Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Chiêm Hóa năm 2022
48Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND Tỉnh KẾHOẠCH Tổchức Lễ phát động Ngày chạy Olympicvì sức khỏe toàn dân năm2022
49Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổchức Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quangvà Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứI -năm 2022 tại Tuyên Quang
50Kế hoạch số 41/KH - UBND ngày 28/02/2022 của UBND huyện KẾ HOẠCH Công tác thông tin đối ngoại năm 2022
51Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnhthực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, định hướng đến năm 2025
52Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 25/02/2022 của Huyện ủy Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
53Kế hoạch số 71-KH/HU ngày 25/02/2022 của Huyện ủy Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.
54Kế hoạch số 26-CTPT/PTTH-HNDT ngày 12/01/2022 của Đài Phát thanh Truyền hình - Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch Phối hợp tổ chức Chương trình “Nhà nông tài ba” giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với Hội Nông dân tỉnh năm 2022
55Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
56Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng tư pháp huyện Chiêm Hóa
57Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa.
58Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 25/11/2021 của UBND huyện về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Điểm dân cư đường Đồng Luộc - Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
59Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND huyện KẾ HOẠCH Huy động vốn và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng khu B chợ Trung tâm huyện Chiêm Hóa
60Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND huyện về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang