Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
91Kế hoạch số 55 / KH-UBND ngày 12/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
92Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việcphân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
93Quyết định số 51/KH-UBND ngày 06/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
94Kế hoạch số 45/KH-SVHTTDL ngày 05/04/2022 của UBND Tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 05/CT-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội
95Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 05/04/2022 của UBND Tỉnh Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2030
96Kế hoạch số 43/KH-SVHTTDL ngày 04/04/2022 của UBND Tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022
97Công văn số 288/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 04/04/2022 của UBND Tỉnh SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH V/v hỗ trợ tuyên truyền
98Kế hoạch số 23/KH-STTTT ngày 29/03/2022 của UBND Tỉnh SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Truyền thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang năm 2022
99Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
100Công văn số 999/UBND-THVX ngày 26/03/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
101Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
102Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 24/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt duyệt danh sách phụ tải ưu tiên; danh sách phụ tải công nghiệp phối hợp tiết giảm tỉnh Tuyên Quang; phương án ngừng giảm cung cấp điện trong chế độ cực kỳ khẩn cấp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
103Kế hoạch số 176/KH-PTTH ngày 21/03/2022 của UBND Tỉnh ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến (02/4/1947-02/4/2022) (Thay Kế hoạch số 123/KH-PTTH ngày 01/3/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang)
104Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/03/2022 của UBND Tỉnh KẾHOẠCH Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnhTuyên Quang năm 2022
105Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 15/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang