Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
196Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
197Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
198Thông báo số 43/TB-HĐTDCC ngày 26/11/2021 của UBND Tỉnh Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2020.
199Thông báo số 08/TB-TTHCC ngày 25/11/2021 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thông báo về việc tổ chức làm việc ngày thứ Bẩy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
200Công văn số 1181/SGTVT-VTP T&NL ngày 25/11/2021 của UBND Tỉnh SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI V/v thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở GTVT tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
201Công văn số 39/Tr-MFTQU ngày 25/11/2021 của Công ty Dịch vụ Mobiphone Khu vực 5 - Mobiphone tỉnh Tuyên Quang V/v Mobiphone tỉnh Tuyên Quang tiếp sức cho doanh nghiệp khôi phục SXKD sau covid-19 và đồng hành cùng chuyển đổi số
202Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
203Quyết định số 1794//QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
204Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
205Thông báo số 228/TB-BHXH ngày 16/11/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang - Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa THÔNG BÁO Về việc hưởng chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động
206Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
207Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định tạm thời phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
208Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố 07 quy trình nội bộ,liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
209Công văn số 4268/UBND-THVX ngày 06/11/2021 của UBND Tỉnh V/v chỉ đạo tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19
210Công văn số 1039/STTTT-CNTT&BCVT ngày 02/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng chống dịch Covid 19.