Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
211Công văn số 4183/UBND-ĐTXD ngày 30/10/2021 của UBND Tỉnh V/v thực hiện đăng tải thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử
212Công văn số 3863/UBND-ĐTXD ngày 11/10/2021 của UBND Tỉnh V/v triển khai thực hiện Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
213Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
214Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 28/09/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
215Công văn số 3556/UBND-KGVX ngày 22/09/2021 của UBND Tỉnh V/v kiểm soát người vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19
216Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
217Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 14/09/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021
218Thực hiện Văn bản số 3226/UBND-KSTT ngày 01/9/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
219Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
220Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
221Công văn số 739/STTTT-CNTT&BCVT ngày 23/08/2021 của UBND Tỉnh Sở thông tin và truyền thông V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền về thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ BCCI trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
222Công văn số 1484/SKH-KTN ngày 23/08/2021 của UBND Tỉnh Sở Kế hoạch và đầu tư V/v tham dự hội thảo trực tuyến xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ cùng Amazon
223Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
224Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
225Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang