Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
256Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 Về việc thu hồi đất xây dựng Điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
257V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
258Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
259Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ,liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
260Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức
261V/v hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2020
262Công văn Số 1295/UBND-KGVX, ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc đồng ý cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại
263Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
264Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
265V/v phòng chống COVID-19 trong giai đoạn mới
266Quyết định về vệc công bố dịch COVID-19
267Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet tìm hiểu về “Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến”
268Về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức về Chính quyền tỉnh Tuyên Quang
269Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí, lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
270Danh mục kèm theo Quyết định 512/QĐ-UBND về thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực kinh doanh khí, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Công thương tỉnh Tuyên Quang