Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
256Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
257Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
258Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
259Quyết định về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
260Thông báo số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bẩu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
261Quyết định về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang
262V/v triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
263Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 Về việc thu hồi đất xây dựng Điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
264V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
265Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
266Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ,liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
267Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức
268V/v hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2020
269Công văn Số 1295/UBND-KGVX, ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc đồng ý cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại
270Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19