Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
166Kế hoạch số 43/KH-SVHTTDL ngày 04/04/2022 của UBND Tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022
167Công văn số 288/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 04/04/2022 của UBND Tỉnh SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH V/v hỗ trợ tuyên truyền
168Kế hoạch số 23/KH-STTTT ngày 29/03/2022 của UBND Tỉnh SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Truyền thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang năm 2022
169Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
170Công văn số 999/UBND-THVX ngày 26/03/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
171Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
172Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 24/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt duyệt danh sách phụ tải ưu tiên; danh sách phụ tải công nghiệp phối hợp tiết giảm tỉnh Tuyên Quang; phương án ngừng giảm cung cấp điện trong chế độ cực kỳ khẩn cấp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
173Kế hoạch số 176/KH-PTTH ngày 21/03/2022 của UBND Tỉnh ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH KẾ HOẠCH Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến (02/4/1947-02/4/2022) (Thay Kế hoạch số 123/KH-PTTH ngày 01/3/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang)
174Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 18/03/2022 của UBND Tỉnh KẾHOẠCH Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnhTuyên Quang năm 2022
175Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 15/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
176Công văn số 801/UBND-KGVX ngày 13/03/2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện phương án tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
177Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của UBND Tỉnh Quyết định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
178Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 05/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
179Quyết định số 172 /QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
180Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND Tỉnh KẾHOẠCH Tổchức Lễ phát động Ngày chạy Olympicvì sức khỏe toàn dân năm2022