Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
STTTên văn bảnTải về
181Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổchức Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quangvà Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứI -năm 2022 tại Tuyên Quang
182Công văn số 571/UBND-KGVX ngày 26/02/2022 của UBND Tỉnh V/v Điều chỉnh phương án tổ chức dạy học theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.
183Thông báo số 439-TB/TU ngày 26/02/2022 của Tỉnh ủy Thông báo Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
184Thông báo số 147/TB-SVHTTDL ngày 25/02/2022 của UBND Tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch THÔNG BÁO Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang sau khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp
185Công văn số 540/UBND-THVX ngày 24/02/2022 của UBND Tỉnh V/v Thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
186Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế V/v cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần
187Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
188Công văn số 05-CV/CTD ngày 15/02/2022 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang Hội chữ thập đỏ huyện Chiêm Hóa V/v thay đổi ngày hiến máu tình nguyện
189Công văn số 320/SYT-NVYD ngày 14/02/2022 của UBND Tỉnh Sở Y tế V/v:triển khai các Văn bản mới về phòng chống dịch COVID-19.
190Công văn số 214/UBND-THVX ngày 20/01/2022 của UBND Tỉnh V/v nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022
191Kế hoạch số 26-CTPT/PTTH-HNDT ngày 12/01/2022 của Đài Phát thanh Truyền hình - Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch Phối hợp tổ chức Chương trình “Nhà nông tài ba” giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với Hội Nông dân tỉnh năm 2022
192Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
193Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
194Công văn số 29/KL-BCĐ ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang - BCĐ tuyển dụng công chức, viên chức Kết luận của Ban chỉ đạo về một số nội dung tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 2) của tỉnh năm 2021
195Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang