Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
121Thông báo số 107/TB-UBND ngày 29/06/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc tiếp tục tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng
122Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 23/06/2021 của HĐND huyện Thông báo Của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc Tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX
123Thông báo số 103/TB-UBND ngày 18/06/2021 của UBND huyện THÔNG Báo Công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
124Thông báo số 103/QĐ-UBND huyện ngày 18/06/2021 của UBND huyện THÔNG Báo Công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (Phần 2)
125Thông báo số 95/TB-UBND ngày 08/6/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa Hạng mục: Bổ sung hộ bà Bùi Thị Bích, Bùi Thị Huyền, thôn Đoàn Kết, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
126Thông báo số 87/TB-UBND ngày 02/06/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
127Thông báo số 77/TB-UBND ngày 12/05/2021 của UBND huyện Thông báo Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020
128Thông báo số 73/TB-UBND ngày 01/05/2021 của UBND huyện thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
129Thông báo số 04/TB-UBBC ngày 26/04/2021 của UBBC huyện Thông báo Công bố danh sách chính thức những người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử
130Thông báo số 63/TB-UBND ngày 07/04/2021 của UBND huyện Thông báo Danh sách của người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã năm 2020.
131Thông báo số 60/TB-UBND ngày 03/04/2021 của UBND huyện Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng cuối năm 2020
132V/v lịch làm việc tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện
133V/v tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng,chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế
134V/v công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chiêm Hóa
135V/v tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm gia cầm lây sang người