Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
136Công văn số 77 /SGTVT-VTPT&NL ngày 26/07/2021 của SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÔNG Báo Công bố luồng xanh nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối với luồng xanh vận tải Quốc gia
137Thông báo số 05/TB-BQL ngày 15/07/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ đón tiếp khách tham quan,kết nối tour, tuyến du lịch tại Khu du lịch Tân Trào
138Thông báo số 116/TB-UBND ngày 12/07/2021 của UBND huyện kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2020.
139Thông báo số 107/TB-UBND ngày 29/06/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc tiếp tục tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng
140Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 23/06/2021 của HĐND huyện Thông báo Của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc Tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX
141Thông báo số 103/TB-UBND ngày 18/06/2021 của UBND huyện THÔNG Báo Công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
142Thông báo số 103/QĐ-UBND huyện ngày 18/06/2021 của UBND huyện THÔNG Báo Công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (Phần 2)
143Thông báo số 95/TB-UBND ngày 08/6/2021 của UBND huyện thông báo thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa Hạng mục: Bổ sung hộ bà Bùi Thị Bích, Bùi Thị Huyền, thôn Đoàn Kết, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
144Thông báo số 87/TB-UBND ngày 02/06/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
145Thông báo số 77/TB-UBND ngày 12/05/2021 của UBND huyện Thông báo Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020
146Thông báo số 73/TB-UBND ngày 01/05/2021 của UBND huyện thông báo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
147Thông báo số 04/TB-UBBC ngày 26/04/2021 của UBBC huyện Thông báo Công bố danh sách chính thức những người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử
148Thông báo số 63/TB-UBND ngày 07/04/2021 của UBND huyện Thông báo Danh sách của người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã năm 2020.
149Thông báo số 60/TB-UBND ngày 03/04/2021 của UBND huyện Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng cuối năm 2020
150V/v lịch làm việc tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện