Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
166V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
167Thông báo về việc tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện
168V/v đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn huyện
169Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa
170V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
171V/v rà soát, cách ly các trường hợp từ Hải Dương, Quảng Ninh, vùng có dịch COVID-19 trở về địa phương
172V/v dừng cấp Chứng minh nhân dân và triển khai thực hiện cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử
173Thông báo tổ chức tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa năm 2020
174Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020
175V/v triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
176V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
177V/v tăng cường phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi
178V/v chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện
179Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021
180V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021