Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
151V/v tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng,chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế
152V/v công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chiêm Hóa
153V/v tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm gia cầm lây sang người
154Thông báo số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bẩu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
155Lịch công tác của Huyện ủy tháng 3/2021
156Thông báo công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử
157Thông báo công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
158V/v tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
159V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dich COVID-19
160V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác vận tải gắn liền với công tác phòng chống dịch Covid-19
161V/v tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
162Thông báo về việc tạm dừng tổ chức Hội chợ Xuân và Lễ hội Lồng Tông mồng 8 tháng Giêng Xuân Tân Sửu năm 2021
163V/v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
164V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách và tiến hành phun khử khuẩn trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
165V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2021