Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
46Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển lãnh đạo quản lý
47V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2
48V/v tuyên truyền sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc lĩnh vực Giáo dục
49Quyết định Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2022
50V/v tuyên truyền sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc lĩnh vực Công Thương
51Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
52Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
53V/v chấn chỉnh việc thực hiện văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện
54Lịch làm việc của Huyện ủy tháng 9/2022
55Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
56V/v đề nghị thông báo kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” cấp huyện năm 2022
57V/v điều chỉnh nội dung ôn tập thi tuyển vòng 1 phần thi Tiếng Anh
58V/v tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022
59Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chiêm Hóa
60V/v thông báo kết quả ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện năm 2022