Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
91Quyết định Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
92V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện
93V/v gửi lịch công tác của Huyện ủy Tháng 8/2022
94Kế hoạch thực hiện Đề án Tổng thể truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
95Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 công chức cấp xã năm 2021
96Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
97Thông báo về việc kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
98Quyết định Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ; lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
99V/v lịch làm việc tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện
100Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
101V/v triển khai Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
102Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2022
103Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Liên hoan truyền thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang năm 2022
104Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
105V/v gửi lịch làm việc của Huyện ủy tháng 7/2022