Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
76Quyết định về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
77Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện
78V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
79Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
80Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
81Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
82Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
83V/v Một số nội dung về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
84V/v một số giải pháp phát triển sản xuất chăn nuôi lợn
85Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
86Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức
87Thông báo kết quả Vòng sơ khảo Cuộc thi “Người đẹp Xứ Tuyên” năm 2022
88V/v triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3
89Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
90Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025