Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
76Về việc thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
77Tờ trình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành BQ 430917, cấp ngày 17/3/2014, mang tên hộ Hoàng Phúc Sinh và bà Lý Bích Vân, thửa đất thôn Tân Hòa, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
78Thông báo về việc mất trang bổ sung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
79Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2023 tại Điểm dân cư Đường Đồng Luộc – Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
80Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT796451, số vào sổ CH 02307do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 15/6/2021 cho hộ ông Nguyễn Văn Trung và bà Nông Thị Tuyến, thửa đất tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa
81Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 796450, số vào sổ CH 02308 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 15/6/2021 cho ông Nguyễn Văn Tâm, thửa đất tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa
82Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 518700, số vào sổ CH 02029 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 30/6/2014 cho hộ ông Nguyễn Văn Trung và bà Nông Thị Tuyến, thửa đất tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa
83Thông báo kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
84Quyết định số 4196/QĐ - UBND ngày 01/09/2023 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023.
85Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
86Thông báo danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức xã năm 2023
87Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
88Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
89Thông báo danh sách thí sinh không đủ, đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa huyện Chiêm Hóa năm 2023
90Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ s unglĩnhvựcKinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang