Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
46V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
47V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
48Tờ trình Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 763632 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 21/9/2022 cho hộ ông Phan Văn Tào và bà Lê Thị Mến, thửa đất tại thôn Sơn Thuỷ, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa
49Tờ trình Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 763633 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 21/9/2022 cho hộ ông Phan Văn Tào và bà Lê Thị Mến, thửa đất tại thôn Sơn Thuỷ, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa
50Thông báo số 155/TB-UBND ngày 22/09/2023 của UBND huyện Thông báo nhu cầu hợp đồng giáo viên năm học 2023-2024
51V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024
52Về việc thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
53Tờ trình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành BQ 430917, cấp ngày 17/3/2014, mang tên hộ Hoàng Phúc Sinh và bà Lý Bích Vân, thửa đất thôn Tân Hòa, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
54Thông báo về việc mất trang bổ sung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
55Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2023 tại Điểm dân cư Đường Đồng Luộc – Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
56Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT796451, số vào sổ CH 02307do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 15/6/2021 cho hộ ông Nguyễn Văn Trung và bà Nông Thị Tuyến, thửa đất tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa
57Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 796450, số vào sổ CH 02308 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 15/6/2021 cho ông Nguyễn Văn Tâm, thửa đất tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa
58Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 518700, số vào sổ CH 02029 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 30/6/2014 cho hộ ông Nguyễn Văn Trung và bà Nông Thị Tuyến, thửa đất tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa
59Thông báo kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
60Quyết định số 4196/QĐ - UBND ngày 01/09/2023 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023.