Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
121V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023
122Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
123Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
124Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức huyện Chiêm Hóa
125Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2023
126Quyết định Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
127V/v đăng tải và xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
128V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
129Thông báo tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi năm 2023
130Thông báo số 618/QĐ-UBND ngày 13/06/2023 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
131Công văn số 1302/UBND-VX ngày 12/06/2023 của UBND huyện V/v tăng cường tuyên truyền, quản lý đối với hoạt động đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
132Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
133Thông báo Niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
134Quyết định số 567/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
135Quyết định số 1182/UBND-VX ngày 31/5/2023 của UBND huyện V/v gửi Quyết định số 259/QĐ-BGDĐT ngày 17/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo