Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
181Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định tạm thời phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
182Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố 07 quy trình nội bộ,liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
183Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
184Quyết định số 4599/QĐ - UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện về Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
185Quyết định số 451//QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 392068 mang tên hộ ông Lầu A Nhí và bà Bùi Thị Síu, công dân tổ dân phố Vĩnh Thiện, thị trấn Vĩnh Lộc
186Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 92 hộ tái định cư tại các thôn: Lăng Lé, Bản Tụm, Trung Sơn, Sơn Thủy, Nà Giàng, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
187Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
188Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 28/09/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
189Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện Chiêm Hóa
190Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Nông Văn Thị tại điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
191Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho hộ bà Vũ Thị Nga tại điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
192Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho hộ ông Vũ Đình Minh tại điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
193Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
194Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện Chiêm Hóa
195Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 14/09/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021