Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
166Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2022
167Quyết định số 5378/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập cơ sở 2 thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa
168Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 xã Tân Mỹ, Xuân Quang huyện Chiêm Hóa và phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang,tỉnh Tuyên Quang
169Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
170Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện Quyết định Về việc vùng cách ly y tế tại vùng có dịch Covid 19
171Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hóa
172Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Chiêm Hóa
173Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
174Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT Định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
175Quyết định số 269/KH-UBND ngày 27/11/2021 của UBND huyện KẾ HOẠCH Phục hồi, phát triển kinh tế -xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
176Quyết định số 512/ /QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 07 hộ tái định cư tại thôn Khuôn Pồng, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
177Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
178Quyết định số 1794//QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
179Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
180Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang