Lĩnh vực: Y tế
STTTên văn bảnTải về
16Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 15/03/2022 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế hoạt động Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
17Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 12/03/2022 của UBND Tỉnh Quyết định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
18Công văn số 422/UBND-VX ngày 08/03/2022 của UBND huyện V/v đôn đốc thực hiện nghiêm việc cách ly, quản lý F1 và điều trị F0 tại nhà
19Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 05/03/2022 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
20Thông báo số 125-TB/HU ngày 28/02/2022 của Huyện ủy Thông báo ý kiến của Thường trực Huyện ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
21Thông báo số 439-TB/TU ngày 26/02/2022 của Tỉnh ủy Thông báo Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
22Công văn số 540/UBND-THVX ngày 24/02/2022 của UBND Tỉnh V/v Thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
23Công văn số 327/UBND-VX ngày 23/02/2022 của UBND huyện V/v thực hiện cách ly, quản lý F1 và điều trị F0 tại nhà.
24Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế V/v cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần
25Công văn số 295/UBND-VX ngày 20/02/2022 của UBND huyện V/v xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị
26Công văn số 320/SYT-NVYD ngày 14/02/2022 của UBND Tỉnh Sở Y tế V/v:triển khai các Văn bản mới về phòng chống dịch COVID-19.
27Công văn số 241/UBND-VX ngày 11/02/2022 của UBND huyện V/v thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
28Công văn số 08-CV/BCĐ ngày 11/02/2022 của Huyện ủy V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
29Công văn số 218 /UBND-VX ngày 08/02/2022 của UBND huyện V/v thực hiện “Hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp hành chính phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân loại cấp độ dịch”.
30Công văn số 207/UBND-VX ngày 29/01/2022 của UBND huyện V/v hướng dẫn quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà