Lĩnh vực: Y tế
STTTên văn bảnTải về
61V/v rà soát, cách ly các trường hợp từ Hải Dương, Quảng Ninh, vùng có dịch COVID-19 trở về địa phương
62Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
63V/v triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
64V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
65V/v hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trong phòng, chống dịch COVID-19
66Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021
67V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021
68V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
69V/v thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Hội chợ Thương mại huyện Chiêm Hóa năm 2020
70V/v đề cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh COVID-19
71Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn huyện năm 2020 - 2021
72V/v triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezonetrong phòng chống COVID-19
73Công văn số 738/UBND - VX, ngày 11/5/2020 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc thục hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong giai đoạn mới
74Công văn số 670/UBND - VX ngày 27/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới
75Quyết định về vệc công bố dịch COVID-19