Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
STTTên văn bảnTải về
166Lịch làm việc số 199 UBND - TH - Lịch làm việc tháng 3 của UBND huyện Chiêm Hóa ngày 6/3/2019
167Nghị định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
168Thông báo số Số 165-CV/BTGHU V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ 2 ngày 16/8/2017 của Huyện ủy Chiêm Hóa
169Giấy mời số 138/MH-UBND ngày 06/9/2013 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc mời họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2013
170Công điện số Công điện số : 03/CĐ - UBND ngày ngày 18 tháng 2 năm 2014 của UBND huyện Chiêm Hóa
171Công điện số 07/CĐ-UBND - ngày Ngày 17 tháng 7 năm 2014 của UBND huyện Chiêm Hóa
172Công văn số 164-CV/BTGHU V/v tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(Búa liềm vàng) ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Huyện ủy Chiêm Hóa
173Lịch làm việc số 2297 - CV/HU ngày 4/2020 của Huyện ủy Chiêm Hóa
174Về việc phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm huyện Chiêm Hóa năm 2020
175Thông báo số 126/TB - UBND huyện ngày 01/7/2020 Về việc công bố đường dây nóng và hòm thư điện tử để tiếp nhận, xử lý, thông tin phản ánh, khiếu nại tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp
176Thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng củ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
177V/v gửi các nghị định của Chính phủ
178Kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
179Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
180Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang