Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng
STTTên văn bảnTải về
31Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 25/09/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường kết nối QL 2C với khu di tích Sở đúc tiền, Bộ Tài chính tại thôn Đồng Quắc và khu Trung tâm xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
32Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/09/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Nhà máy bê tông, sản xuất vật liệu xây dựng Thành Hưng tại Cụm công nghiệp An Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)
33Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 24/09/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Nhà lớp học Trường mầm non xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
34Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/08/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Điểm dân cư thôn Hợp Long 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
35Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/07/2020 của UBND huyện về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Nhà máy bê tông, sản xuất vật liệu xây dựng Thành Hưng tại Cụm công nghiệp An Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
36Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 16/07/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Điểm dân cư thôn Đóng, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
37Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 13/07/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Hồ Khuổi Thung thuộc Tiểu dự án 2, dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Tuyên Quang.
38Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 13/07/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã Hùng Mỹ, Kiên Đài, Phú Bình và thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa năm 2020
39Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 11/06/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
40Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 08/06/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Tân An, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
41Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 21/05/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Nhà Văn hóa trung tâm xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
42Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/04/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã Hùng Mỹ, Kiên Đài, Phú Bình, huyện Chiêm Hóa năm 2020
43Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 28/04/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình: Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã Trung Hà, Xuân Quang, Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa năm 2020
44Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 26/03/2020 của UBND huyện Kế hoạch về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
45Kế hoạch đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng; đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang