Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng
STTTên văn bảnTải về
16Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND huyện KẾ HOẠCH Huy động vốn và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng khu B chợ Trung tâm huyện Chiêm Hóa
17Công văn số 2395/UBND-GT ngày 03/11/2021 của UBND huyện Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1839; 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 và Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2021 của Bô Giao thông Vận tải.
18Công văn số 2390/UBND-GT ngày 02/11/2021 của UBND huyện V/vtriển khai thực hiện Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
19Công văn số 4183/UBND-ĐTXD ngày 30/10/2021 của UBND Tỉnh V/v thực hiện đăng tải thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử
20Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 09/08/2021 của UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
21Công văn số 1536/UBND-GT ngày 28/07/2021 của UBND huyện V/v thông báo luồng xanh vận tải nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối với luồng xanh vận tải Quốc gia
22Công văn số 77 /SGTVT-VTPT&NL ngày 26/07/2021 của SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÔNG Báo Công bố luồng xanh nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối với luồng xanh vận tải Quốc gia
23Thông báo số 1051/SGTVT-VTPT&NL ngày 24/07/2021 của Sở giao thông vận tải V/v Tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Tuyên Quang đi thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
24V/v tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.
25Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Cầu Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa trên tuyến đường vào Khu di tích Sở đúc tiền Bộ Tài chính tại thôn Đồng Quắc, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
26V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2020
27Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 27/10/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
28Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 13/10/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình khu di tích lịch sử Trường Đại học y khoa và bệnh viện thực hành tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
29Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00÷Km86+300 huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
30Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 28/09/2020 của UBND huyện Kế hoạch về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng công trình đường giao thông từ Đường (ĐH.03) Phú Bình - Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa đến Di tích Bộ Tài chính, thôn Nà Làng, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang