Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
STTTên văn bảnTải về
61Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017
62Thông báo số 176 /TB-UBND ngày 25/11/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC BẬC HỌC MẦM NON VÀ BẬC HỌC TIỂU HỌC
63Thông báo số 158/TB-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa về Thông báo tổng hợp điểm xét tuyển viên chức
64Thông báo số 155/TB-HĐXT ngày 15/10/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa - Hội đồng xét tuyển viên chức
65Thông báo số 136/TB-UBND ngày 26/09/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa về Kết quả thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2015
66Thông báo số Số 125/TB-UBND ngày 01/09/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa
67Thông báo số Số 98/TB-UBND ngày 20-7 của UBND huyện Chiêm Hóa
68Thông báo số 138/TB-UBND Về việc tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập...... ngày 28/9/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa
69Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
70Quyết định số 6923/QĐ - UBND ngày 26-12/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017
71Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
72Thông báo số Số 34 TB/UBND - Kết quả thi viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 của UBND huyện Chiêm Hóa
73Thông báo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
74Thông báo số 78/TB-HĐKTSH ngày 78/TB-HĐKTSH của UBND huyện Thông báo triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021