Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
STTTên văn bảnTải về
46Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
47Thông báo triệu tập Ứng viên dự sát hạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II
48Thông báo hướng dẫn và giải đáp thắc mắc nội dung ôn tập vòng 2 thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
49Tài liệu ôn tập vòng 2 thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
50Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
51Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục năm 2020
52Tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 vòng 1
53Thông báo kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Văn bản số 5378/BNV - CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản 2152/BNV - CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ nội vụ
54Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 huyện Chiêm Hóa
55Quyết định về phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Văn bản số 5378/BNV - CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản 2152/BNV - CCVC ngày 28/4/2020 của Bộ nội vụ kèm theo biểu danh sách thí sinh trúng tuyển
56Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Chiêm Hóa 2020
57Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét thăng hạng và quy định về hồ sơ xét thăng hạng viên chức giáo dục năm 2020
58Thông báo về việc tính điểm tăng thêm cho mỗi minh chứng của tiêu chuẩn, tiêu chí trong kỳ xét thăng hạng viên chức giáo dục năm 2020
59Công văn Số 1295/UBND-KGVX, ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc đồng ý cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại
60Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019