Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
STTTên văn bảnTải về
31Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng tư pháp huyện Chiêm Hóa
32Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa.
33Thông báo số 239/TB-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện THÔNG Báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa
34Thông báo số 235/TB-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2)viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
35Thông báo số 220/TB-HĐTDVC ngày 23/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 THÔNG BÁO Một số nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại kỳ thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
36Thông báo số 202/TB - HĐTD ngày 02/11/2021 của UBND huyện về kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
37Quyết định số 4599/QĐ - UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện về Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
38Thông báo số 175/TB-HĐKTSH ngày 26/09/2021 của UBND huyện Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2021.
39Công văn số 2053/UBND-NC ngày 24/09/2021 của UBND huyện V/v triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.
40Công văn số 1680/UBND-VX ngày 11/08/2021 của UBND huyện V/v thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người về nước đúng hạn
41Thông báo số 87/TB-UBND ngày 02/06/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
42Thông báo số 63/TB-UBND ngày 07/04/2021 của UBND huyện Thông báo Danh sách của người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã năm 2020.
43Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
44Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
45Thông báo triệu tập Ứng viên dự sát hạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II