Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
STTTên văn bảnTải về
31Thông báo số 220/TB-HĐTDVC ngày 23/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 THÔNG BÁO Một số nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại kỳ thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
32Thông báo số 202/TB - HĐTD ngày 02/11/2021 của UBND huyện về kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
33Quyết định số 4599/QĐ - UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện về Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
34Thông báo số 175/TB-HĐKTSH ngày 26/09/2021 của UBND huyện Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2021.
35Công văn số 2053/UBND-NC ngày 24/09/2021 của UBND huyện V/v triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.
36Công văn số 1680/UBND-VX ngày 11/08/2021 của UBND huyện V/v thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người về nước đúng hạn
37Thông báo số 87/TB-UBND ngày 02/06/2021 của UBND huyện Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2020
38Thông báo số 63/TB-UBND ngày 07/04/2021 của UBND huyện Thông báo Danh sách của người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã năm 2020.
39Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, liên thông của thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
40Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
41Thông báo triệu tập Ứng viên dự sát hạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II
42Thông báo hướng dẫn và giải đáp thắc mắc nội dung ôn tập vòng 2 thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
43Tài liệu ôn tập vòng 2 thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
44Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
45Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục năm 2020