Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
586Thông báo số Số: 468 / UBND. V/v lịch làm việc tháng 5/2014 của UBND huyện ngày Ngày 08 tháng 5 năm 2014 của UBND huyện Chiêm Hóa
587Thông báo Số:740/ UBND V/v lịch làm việc tháng 7/2014 ngày 04 tháng 7 năm 2014 của UBND huyện Chiêm Hóa
588Công điện số 07/CĐ-UBND - ngày Ngày 17 tháng 7 năm 2014 của UBND huyện Chiêm Hóa
589Thông báo Số: 858/ UBND/ ngày ngày 07 tháng 8 năm 2014 của UBND huyện Chiêm Hóa
590Thông báo số Số 996 UBND-TH - V/v lịch làm việc tháng 9/2014. ngày 09 tháng 9 năm 2014 của UBND huyện Chiêm Hóa
591Thông báo số 1251/UBND-TH V/v lịch làm việc tháng 11/2014 của UBND huyện Chiêm Hóa
592Thông báo số 16 /UBND-TH V/v lịch làm việc tháng 1 +2/2015 của UBND huyện Chiêm Hóa
593Thông báo số 365/UBND-TH ngày 1/1/1900 của UBND huyện Chiêm Hóa Thông báo số 365/UBND-TH ngày 1/1/1900 của UBND huyện Chiêm Hóa Thông báo số 365/UBND-TH ngày 6 tháng 4 V/v lịch làm việc tháng 4/2015 của UBND huyện Chiêm Hóa
594Thông báo số Số 712/UBND-TH-V/v lịch làm việc tháng 7/2016 của UBND huyện Chiêm Hóa
595Thông báo số Số 888 UBND-TH V/v lịch làm việc tháng 8 của UBND huyện Chiêm Hóa
596Thông báo số Số 98/TB-UBND ngày 20-7 của UBND huyện Chiêm Hóa
597Công điện số 01/CĐ - UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của UBND huyện Chiêm Hóa
598Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Chiêm Hóa gửi UBND các xã, thị trấn; các cơ quan thành viên BCH PCTT và TKCN huyện về chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh mưa lớn gây lũ quét, lũ ống, ngập úng và sạt lở đất
599Thông báo số 138/TB-UBND Về việc tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập...... ngày 28/9/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa
600Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện