Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
91Thông báo danh sách thí sinh không đủ, đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa huyện Chiêm Hóa năm 2023
92Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
93Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
94Thông báo về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 2021-2025.
95Quyết định Về việc kiện toàn Ban Biên tập nội dung Cổng thông tin điện tử huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
96Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 430961 đã cấp cho hộ bà Tạ Thúy Hành, tổ Đồng Đình (nay là tổ dân phố Vĩnh Bảo), thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
97Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của huyện Chiêm Hóa
98Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2023
99Quyết định về việc điều chỉnh đối tượng, diện tích đất thu hồi để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188
100Thông báo số 118/TB-UBND ngày 20/07/2023 của UBND huyện V/v điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023
101Giấy phép môi trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Lục Phát
102Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện
103Giấy phép môi trường
104Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chiêm Hóa
105Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chiêm Hóa