Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
1KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
2QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nông Văn Nhàn tại Điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
3QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Lâm Văn Châm tại Điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
4QUYẾT ĐỊNH Về việc Ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
5QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà Nông Thị Đoàn tại Điểm tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng công trình Trụ sở Bảo hiểm xã hội và các công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
6Thư mời chào giá sản phẩm Vi chất dinh dưỡng
7QUYẾT ĐỊNH về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tân Thịnh
8V/v lấy ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới tại xã Ngọc Hội năm 2023
9THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
10Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp tại trường Mầm non Bình Phú, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang (từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2022)
11Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp tại trường Tiểu học&THCS Bình Phú, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang (từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2024)
12V/v tăng cường công tác phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
13V/v phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn huyện Chiêm Hóa
14THÔNG BÁO kết quả xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024
15QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2024