Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
76Thông báo số 155/TB-UBND ngày 22/09/2023 của UBND huyện Thông báo nhu cầu hợp đồng giáo viên năm học 2023-2024
77V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024
78Tờ trình Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành BQ 430917, cấp ngày 17/3/2014, mang tên hộ Hoàng Phúc Sinh và bà Lý Bích Vân, thửa đất thôn Tân Hòa, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
79Thông báo về việc mất trang bổ sung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
80Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2023 tại Điểm dân cư Đường Đồng Luộc – Phúc Hương, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
81Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT796451, số vào sổ CH 02307do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 15/6/2021 cho hộ ông Nguyễn Văn Trung và bà Nông Thị Tuyến, thửa đất tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa
82Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 796450, số vào sổ CH 02308 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 15/6/2021 cho ông Nguyễn Văn Tâm, thửa đất tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa
83Quyết định Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 518700, số vào sổ CH 02029 do UBND huyện Chiêm Hóa cấp ngày 30/6/2014 cho hộ ông Nguyễn Văn Trung và bà Nông Thị Tuyến, thửa đất tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa
84Thông báo kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
85Quyết định số 4196/QĐ - UBND ngày 01/09/2023 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023.
86Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
87Thông báo danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức xã năm 2023
88Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
89Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2023
90Thông báo danh sách thí sinh không đủ, đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa huyện Chiêm Hóa năm 2023