Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
16Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 22/06/2024 của UBND huyện QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024 (Đối tượng nhóm 1)
17Thông báo số 124/TB-HĐTD ngày 22/06/2024 của UBND huyện HĐTD viên chức năm 2024 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024 (Đối tượng nhóm 1)
18THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2024
19THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2024
20V/v chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang vào ngày 11/6/2024
21THÔNG BÁO Về việc danh sách sản phẩm OCOP đã hết thời hạn Giấy chứng nhận OCOP (đợt 2)
22V/v chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
23QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2024
24THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn) tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2024
25Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện, không đủ điều kiện tiếp nhận và dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2024
26Công văn số HĐKTSH-VC ngày 21/05/2024 của UBND huyện Hội đồng kiểm tra sát hạch về Danh mục tài liệu ôn tập Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2024 vị trí giáo viên tiểu học hạng III dạy văn hóa
27Quyết định về việc phê duyệt danh sách viên chức đủ điều kiện tiếp nhận vào làm viên chức huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2024
28Thông báo điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
29Thư mời chào giá
30THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024