Loại văn bản: Lịch làm việc
STTTên văn bảnTải về
16Lịch làm việc tháng 9/2021 của Huyện ủy Chiêm Hóa
17Lịch làm việc số 1877/UBND-TH ngày 31/8/2021 của UBND huyện V/v lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/9 đến ngày 10/9/202
18Lịch làm việc số 1671/UBND-TH ngày 11/8/2021 của UBND huyện về việc lịch làm việc tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện
19Lịch làm việc số 455-CV/HU ngày 3/8/2021 của Huyện ủy V/v Gửi lịch công tác của Huyện ủy Tháng 8/2021
20Lịch làm việc số 1572/UBND-TH ngày 1/8/2021 của UBND huyện V/v lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/8 đến ngày 10/8/2021
21Lịch làm việc số 1429/UBND-TH ngày 13/07/2021 của UBND huyện V/v lịch làm việc tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện
22Lịch làm việc số 406-CV/HU ngày 02/07/2021 của Huyện ủy Về việc gửi lịch công tác của Huyện ủy tháng 7/2021
23Lịch làm việc số 1337/UBND-TH ngày 30/06/2021 của UBND huyện V/v lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 01/7đến ngày 10/7/2021
24Lịch làm việc số 1093/UBND-TH ngày 09/06/2021 của UBND huyện V/v Lịch làm việc tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện.
25Lịch làm việc số 302-CV/HU ngày 05/05/2021 của Huyện ủy V/v gửi lịch công tác của Huyện ủy tháng 5/2021
26Lịch công tác của Huyện ủy tháng 4/2021
27Gửi lịch công tác tháng 7/2020 của Huyện ủy
28Lịch làm việc số 199 UBND - TH - Lịch làm việc tháng 3 của UBND huyện Chiêm Hóa ngày 6/3/2019
29Lịch làm việc số 2297 - CV/HU ngày 4/2020 của Huyện ủy Chiêm Hóa