Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
586Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND huyện Quyết định Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2020
587Thông báo số 199/TB-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân huyện năm 2020
588Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Chiêm Hóa Về việc thu hồi đất xây dựng công trình Trùng tu, nâng cấp, xây dựng bia và hàng rào bảo vệ các khu di tích ngành Tài chính trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
589Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Chiêm Hóa Về việc thu hồi đất xây dựng công trình: Chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực huyện Chiêm Hóa năm 2018
590Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Về việc thu hồi đất công trình chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã Phú Bình, Tân Mỹ, Tri Phú, Hòa Phú, Xuân Quang, Yên lập, Ngọc Hội và Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh tuyên Quang
591Về việc tuyển dụng viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2019
592Thông báo số 190/TB-UBND ngày 11/12/2019 của UBND huyện Thông báo về Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình CQT, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực xã Trung Hòa, Trung Hà, Minh Quang, Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa
593Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
594Lịch làm việc của UBND huyện tháng 11 năm 2019
595V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
596Thông báo số 161/TB - UBND ngày 22/10/2019 của UBND huyện về Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa 2019
597Thông báo số 162 TB/UBND ngày 22/10/2019 của UBND huyện về lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2019 tại một số điểm dân cư trên địa bàn huyện
598V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt chất lượng
599V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt chất lượng
600V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt chất lượng