Tất cả văn bản
STTTên văn bảnTải về
841Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 1/1/1900 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Tuyên Quang
842Công văn số 164-CV/BTGHU V/v tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(Búa liềm vàng) ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Huyện ủy Chiêm Hóa
843Thông báo số Số 34 TB/UBND - Kết quả thi viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 của UBND huyện Chiêm Hóa
844Quyết định Số: 845/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
845Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
846Công điện số 01/CĐ - UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của UBND huyện Chiêm Hóa
847Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của UBND huyện Chiêm Hóa gửi UBND các xã, thị trấn; các cơ quan thành viên BCH PCTT và TKCN huyện về chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh mưa lớn gây lũ quét, lũ ống, ngập úng và sạt lở đất
848Thông báo số 138/TB-UBND Về việc tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập...... ngày 28/9/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa
849Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
850Kế hoạch số 148 KH-UBND ngày 29-10-2018 của UBND huyện Về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong giải quyết thủ tục hành chính.
851Thông báo Danh sách người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và công chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện
852Thông báo Danh sách người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và công chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện
853Quyết định số 6923/QĐ - UBND ngày 26-12/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017
854Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
855Công điện số 02/ CĐ-UBND, ngày 23/5/2019 của UBND Tỉnh Tuyên Quang