Loại văn bản: Thông báo
STTTên văn bảnTải về
286Thông báo số Số 98/TB-UBND ngày 20-7 của UBND huyện Chiêm Hóa
287Thông báo số 340/UBND V/v lịch làm việc tháng 4/2014 của UBND huyện ngày 05 táng 4 năm 2014 của Huyện ủy Chiêm Hóa
288Thông báo số Số: 468 / UBND. V/v lịch làm việc tháng 5/2014 của UBND huyện ngày Ngày 08 tháng 5 năm 2014 của UBND huyện Chiêm Hóa
289Thông báo số Số 34 TB/UBND - Kết quả thi viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 của UBND huyện Chiêm Hóa
290Thông báo số 138/TB-UBND Về việc tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập...... ngày 28/9/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa
291Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
292Thông báo Danh sách người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và công chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện
293Thông báo Danh sách người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và công chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện
294Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
295Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
296Thông báo số 126/TB - UBND huyện ngày 01/7/2020 Về việc công bố đường dây nóng và hòm thư điện tử để tiếp nhận, xử lý, thông tin phản ánh, khiếu nại tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp
297Công văn số 1240/UBND-VX Về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
298Thông báo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Chiêm Hóa năm 2019
299Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
300Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang