Xã Tân An tập trung chăm sóc lúa mùa

Vụ mùa này, xã Tân An gieo cấy 352 ha lúa, hiện nay, bà con nhân dân trên địa bàn xã đang tập trung ra đồng chăm sóc, chủ động nguồn nước tưới, phòng ...

Tin xem nhiều

Chiêm Hóa tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông

Vụ đông năm 2019, toàn huyện gieo trồng trên 4.400ha cây màu vụ đông. Ngay sau khi hoàn thành gieo trồng, nhân dân tại các địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng với quyết tâm sản ...