Gương thanh niên năng động khởi nghiệp

Tận dụng thế mạnh điều kiện tự nhiên của gia đình, đổi mới nhận thức, tư duy trong sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp, ...

Tin xem nhiều

Chiêm Hóa tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông

Vụ đông năm 2019, toàn huyện gieo trồng trên 4.400ha cây màu vụ đông. Ngay sau khi hoàn thành gieo trồng, nhân dân tại các địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng với quyết tâm sản ...