Chiêm Hóa gieo cấy lúa xuân năm 2022

Trong những ngày giáp tết Nhâm Dần này, với điều kiện thời tiết thuận lợi, nhân dân trên địa bàn toàn huyện đang tập trung thực hiện làm đất, gieo ...

Trung Hà – Mùa trái ngọt

Thời điểm này, cam sành Trung Hà đang chín rộ. Đây cũng là thời điểm chính người trồng cam thu hái thành quả sau 1 năm chăm sóc, gắn bó với cây trồng ...

Tin xem nhiều

Hiệu quả từ mô hình nuôi dê thương phẩm

Với lợi thế đồi núi có nguồn thức ăn tự nhiên đa dạng, vốn đầu tư ban đầu ít, đầu ra ổn định, những năm qua nhiều địa phương trên địa bàn huyện người dân đã chú trọng chăn nuôi dê thương phẩm. Qua đó, giúp nhiều gia đình có nguồn ...

Hiệu quả nguồn vốn vay từ Nghị quyết 11 của Chỉnh phủ

Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Đây được coi ...

Tân Thịnh chủ động trong triển khai sản xuất vụ mùa

Cùng với các xã trên địa bàn huyện Chiêm Hoá, thời điểm này, bà con nông dân ở xã Tân Thịnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa xuân, triển khai sản xuất vụ mùa 2022, đảm bảo sẵn sàng gieo cấy theo đúng khung ...