Xã Phúc Thịnh tập trung sản xuất vụ đông

Thời điểm này, xã Phúc Thịnh đã cơ bản hoàn thành thu hoạch diện tích lúa mùa 219 ha. Nhằm đảm bảo khung lịch thời vụ để cây trồng phát triển, đạt ...

Phúc Sơn cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa mùa

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đến thời điểm này, xã Phúc Sơn cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa mùa, bảo đảm gieo trồng cây màu vụ đông đúng ...

Tin xem nhiều

Chiêm Hóa tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông

Vụ đông năm 2019, toàn huyện gieo trồng trên 4.400ha cây màu vụ đông. Ngay sau khi hoàn thành gieo trồng, nhân dân tại các địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng với quyết tâm sản ...